Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Górnie
Logo funduszy europejskiej, rzeczpospolita polska, unia europejska

SKARGI I WNIOSKI

Dyrektor w sprawach skarg i wniosków przyjmuje: poniedziałek

Skargi i wnioski można składać:

  • listownie - na adres:

Centrum Usług Społecznych w Górnie

ul. Łysicka 11, 26-008 Górno,

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: cus@cusgorno.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”,

  • ustnie do protokołu: podczas przyjmowania skarg i wniosków w ramach dyżurów Dyrektora CUS w Górnie.

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,

  • dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ELektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

Usługi indywidualnego transportu DOOR-TO-DOOR

 

Senior+

 

Program Opieka wytchnieniowa MRiPS

       Opieka wytchnieniowa

 

Asystent Osoby Niepełnosprawnej MRiPS

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością