Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Górnie
Logo funduszy europejskiej, rzeczpospolita polska, unia europejska

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Gmina Górno przystąpiła do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024

Gmina Górno po raz kolejny przystąpiła do  programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024  finansowanego przez Fundusz Solidarnościowy.  Umowa na pozyskane dofinansowanie w łącznej kwocie: 66 096,00 złotych  zostanie podpisana przez Pana Przemysława Łysaka Wójta  Gminy Górno przy kontrasygnacie Pani Marzanny Jop – Skarbnika Gminy.

Program będzie realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Górnie. Adresatami Programu są członkowie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.) albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wsparciem zostanie objętych: jeden opiekun dziecka z niepełnosprawnością w wymiarze 240 godzin  oraz trzech opiekunów osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym w wymiarze 720 godzin. Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Planowane jest także objęcie wsparciem w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę w winiarze 14 dób w Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy. Zaplanowano wsparcie w tej formie dla dwóch osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W ramach pozyskanych środków program "Opieka wytchnieniowa „ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024" będzie realizowany do końca bieżącego roku. Wsparcie dla mieszkańców gminy Górno w ramach powyższego Programu realizowane będzie bezpłatnie.

AKTUALNOŚCI:

Opieka wytchnieniowa-edycja 2024

Utworzono dnia 04.03.2024

Rekrutacji do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Utworzono dnia 10.11.2023

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Centrum Usług Społecznych w Górnie informuje o rozpoczęciu wstępnej rekrutacji do Programu, który będzie realizowany przez tut. Centrum w 2024 roku.

czytaj dalej... na temat: Rekrutacji do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Utworzono dnia 24.02.2023

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023 - DOFINANSOWANIE

czytaj dalej... na temat: Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Utworzono dnia 31.10.2022

Centrum Usług Społecznych w Górnie informuje, o możliwości skorzystania z usług opieki wytchnieniowej - w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

czytaj dalej... na temat: Zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Utworzono dnia 21.02.2022

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2022 - DOFINANSOWANIE

czytaj dalej... na temat: Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Utworzono dnia 21.02.2022

Gmina Górno przystąpiła do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

czytaj dalej... na temat: Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ELektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

Usługi indywidualnego transportu DOOR-TO-DOOR

 

Senior+

 

Program Opieka wytchnieniowa MRiPS

       Opieka wytchnieniowa

 

Asystent Osoby Niepełnosprawnej MRiPS

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością