Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Górnie
Logo funduszy europejskiej, rzeczpospolita polska, unia europejska

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Gmina Górno przystąpiła do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

Gmina Górno przystąpiła do resortowego programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Umowa na pozyskane dofinansowanie w łącznej kwocie: 453 106,44 złotych zostanie podpisana przez Pana Przemysława Łysaka - Wójta Gminy Górno przy kontrasygnacie Pani Marzanny Jop – Skarbnika Gminy. Program jest realizowany za pośrednictwem Centrum Usług Społecznych w Górnie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności –konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji   i edukacji oraz

      2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i

art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu, tj. wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnoprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury, zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Wsparciem zostanie objętych: 42 osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym jak i umiarkowanym w wymiarze 9792 godzin.

W ramach pozyskanych środków program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 będzie realizowany do końca bieżącego roku.

Wsparcie dla mieszkańców gminy Górno w ramach powyższego Programu realizowane będzie bezpłatnie.

AKTUALNOŚCI:

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Utworzono dnia 06.02.2024

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - rekrutacja

Utworzono dnia 25.08.2023

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Centrum Usług Społecznych w Górnie informuje o rozpoczęciu wstępnej rekrutacji do Programu, który będzie realizowany przez tut. Centrum w 2024 roku.

czytaj dalej... na temat: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - rekrutacja

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Utworzono dnia 24.02.2023

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 - DOFINANSOWANIE

czytaj dalej... na temat: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Utworzono dnia 26.10.2022

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” na 2023 rok współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Centrum Usług Społecznych w Górnie  zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego programu do dnia 4 listopada 2022 r.

czytaj dalej... na temat: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Utworzono dnia 21.02.2022

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 - DOFINANSOWANIE

czytaj dalej... na temat: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Utworzono dnia 21.02.2022

Gmina Górno przystąpiła do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

czytaj dalej... na temat: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ELektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

Usługi indywidualnego transportu DOOR-TO-DOOR

 

Senior+

 

Program Opieka wytchnieniowa MRiPS

       Opieka wytchnieniowa

 

Asystent Osoby Niepełnosprawnej MRiPS

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością