Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Górnie
Logo funduszy europejskiej, rzeczpospolita polska, unia europejska

O instytucji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie utworzony został Uchwałą Nr XI/51/90 Gminnej Rady Narodowej w Górnie z dnia 28 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie. Na mocy uchwały Nr XXXVI/369/2021 Rady Gminy Górno z dnia 30 listopada 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Górnie. Tym samym od dnia 01.01.2022 roku Centrum Usług Społecznych w Górnie przejęło zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie.

Celem działania Centrum jest pomoc osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie sami pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ponadto wspieranie tych osób w dążeniu do osiągnięcia podstawowych i niezbędnych potrzeb umożliwiających im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzenie ich do życiowej zaradności oraz integracji ze środowiskiem.

Jeżeli mieszkasz na terenie Gminy Górno, znalazłeś się z w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej, nie jesteś w stanie samodzielnie pokonać piętrzących się problemów, zgłoś się do siedziby Centrum Usług Społecznych w Górnie. Pracownik socjalny udzieli informacji dotyczącej procedury ubiegania się o pomoc finansową lub rzeczową oraz wyjaśni jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania pomocy.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ELektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

Usługi indywidualnego transportu DOOR-TO-DOOR

 

Senior+

 

Program Opieka wytchnieniowa MRiPS

       Opieka wytchnieniowa

 

Asystent Osoby Niepełnosprawnej MRiPS

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością