Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Górnie
Logo funduszy europejskiej, rzeczpospolita polska, unia europejska

Projekt pn.: ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Utworzono dnia 27.08.2021

Informujemy, o możliwości udziału w bezpłatnym projekcie pn. ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”  dotyczącym usługi kompleksowej rehabilitacji, realizowanym przez Instytut ADN spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do:

 • osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej;
 • osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;
 • osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej;
 • osób funkcjonujących w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej.

Celem projektu jest kompleksowa rehabilitacja, ułatwiająca osobom niepełnosprawnym podjęcie lub powrót do aktywności społecznej i zawodowej, które wskutek zdiagnozowanej choroby, doznanego urazu, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, utraciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. 

Uczestnikom projektu oferowana jest bezpłatna rehabilitacja realizowana równolegle w trzech modułach:
1) zawodowym: mającym na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i uzyskania odpowiedniego zatrudnienia;
2) psychospołecznym: mającym na celu przygotowanie do pełnienia ról w życiu rodzinnymi i społecznym poprzez sesje i warsztaty prowadzone przez doświadczonych psychologów,
3) medycznym: mającym na celu wsparcie w powrocie do zdrowia, przywrócenie utraconych funkcji zdrowotnych lub ich odtworzenie w jak największym stopniu. W ramach tego modułu zapewniamy wsparcie lekarza rehabilitacji, a także pełny zakres rehabilitacji indywidualnej i grupowej.

Po zakończeniu korzystania z usług Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej Uczestnik ma również zapewnione wsparcie doradcy zawodowego/pośrednika/psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia i przez okres minimum 3 miesięcy po podjęciu zatrudnienia.


Jak wziąć udział w projekcie?

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej na stronie: https://tinyurl.com/56rrjs9k;

2. Po weryfikacji zgłoszenia uzyskają Państwo informację  zwrotną o wstępnej kwalifikacji do projektu. Kandydaci, którzy spełnią kryteria przyjęcia do projektu zostaną poproszeni o wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej;

3. Po wypełnieniu formalności, ostatecznej kwalifikacji do udziału w Projekcie dokonują komisje kwalifikacyjne powołane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, lekarz i  psycholog ocenią stan Państwa zdrowia i wystawią orzeczenie o potrzebie rehabilitacji kompleksowej wraz ze skierowaniem z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej z propozycją terminu zgłoszenia się do Ośrodka.


Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są również na stronach internetowych:  www.rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl oraz www.rehabilitacjawork.pl.

ZAŁĄCZNIKI:

 • Informacja graficzna o projekcie
  Utworzono dnia 27.08.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” 

 • Informacja o projekcje
  Utworzono dnia 27.08.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 40

W poprzednim tygodniu: 140

W tym miesiącu: 341

W poprzednim miesiącu: 726

Wszystkich: 34469

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ELektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

Usługi indywidualnego transportu DOOR-TO-DOOR

 

Senior+

 

Program Opieka wytchnieniowa MRiPS

       Opieka wytchnieniowa

 

Asystent Osoby Niepełnosprawnej MRiPS

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością