Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Górnie
Logo funduszy europejskiej, rzeczpospolita polska, unia europejska

Program Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021–2027 (FEPŻ)

Utworzono dnia 13.10.2023

 

W dniu 12 grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021–2027 (FEPŻ). Program będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia:      
— dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy
o pomocy społecznej, tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410 zł,
— przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy.

Szczegółowe informacje na temat FEPŻ są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 79

W poprzednim tygodniu: 203

W tym miesiącu: 2

W poprzednim miesiącu: 598

Wszystkich: 27927

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ELektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

Usługi indywidualnego transportu DOOR-TO-DOOR

 

Senior+

 

Program Opieka wytchnieniowa MRiPS

       Opieka wytchnieniowa

 

Asystent Osoby Niepełnosprawnej MRiPS

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej