Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Górnie
Logo funduszy europejskiej, rzeczpospolita polska, unia europejska

Informacja dotycząca dalszej realizacji projektu „Centrum Usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”.

Utworzono dnia 15.06.2022

W związku z zakończeniem projektu „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”, który był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014/2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 9 –Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Centrum Usług Społecznych w Górnie informuje, iż zostanie zachowana trwałość realizowanych usług asystenckich po zakończeniu realizacji projektu ( po 30.09.2020 r.) przez okres co najmniej 28 miesięcy.

Osoby z terenu Gminy Górno, które są zainteresowane powyższą formą pomocy prosimy o składanie w tutejszym Ośrodku dokumentów niezbędnych do korzystania z usług asystenckich tj. wniosku o przyznanie usług, zaświadczenia lub oświadczenie o dochodzie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Wnioski należy składać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Górnie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 41/ 30-23-647

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ELektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

Usługi indywidualnego transportu DOOR-TO-DOOR

 

Senior+

 

Program Opieka wytchnieniowa MRiPS

       Opieka wytchnieniowa

 

Asystent Osoby Niepełnosprawnej MRiPS

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością